Zarządzenie nr 666/2019/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań w drodze umowy sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kruczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1/46 z arkusza mapy 14, obręb Rataje, oraz nabycia przez Miasto Poznań udziału wynoszącego 39/60 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kruczej i Ludwika Zamenhofa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1/42 z arkusza mapy 14, obręb Rataje, dla których Sąd Rejonowy Poznan - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze .......

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

ustawa o ochronie danych osobowych

Podstawa prawna

nr ksiąg wieczystych, cena

Osoba dokonująca wyłączenia

Radłowska-Zelent Dominika

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0