Zarządzenie nr 667/2022/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Mirosławem Kaczyńskim na stanowisku nauczyciela - pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu, os. Rusa 56/D1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-08-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-08-31

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Wyłączone z publikacji:
§ 2 wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019 poz.1781 t.j.

Osoba dokonująca wyłączenia

Ewa Gągało

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0