Zarządzenie nr 672/2021/P

w sprawie wyznaczenia pani Luizy Gierwazik do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0