Zarządzenie nr 676/2021/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogi klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu symbolem 1KD-L.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

Podstawa prawna

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, wysokość odszkodowania, nr Kw)

Osoba dokonująca wyłączenia

Monika Wesołowska-Szydłowska

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0