Zarządzenie nr 677/2021/P

w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Kwaśniewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-18 16:14:59.0