Zarządzenie nr 679/2019/P

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Koszalińskiej i ul. Golęcińskiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-21

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zakład Lasów Poznańskich

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0