Zarządzenie nr 681/2017/P

w sprawie wyznaczenia pani Joanny Zwierzchowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-09-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-09-29

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:16:37.0