Zarządzenie nr 683/2022/P

w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Technikum Ekonomiczno-Handlowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56' w Poznaniu, Technikum Geodezyjno-Drogowym w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu oraz w XIV Liceum Ogólokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-09

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0