Zarządzenie nr 694/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Mieszkaniowej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0