Zarządzenie nr 696/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2021, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 18 czerwca 2021 r., na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2021, w zakresie zadań priorytetowych nr 1-7.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-31

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-27 16:13:57.0