Zarządzenie nr 7/2002

W sprawie zmiany zarzadzenia własnego Nr 13 /99 Prezydenta Miasta Poznania z 29.03.1999r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2002-02-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2002-02-05

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0