Zarządzenie nr 704/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego "Koci okrągły stół" do spraw realizacji Programu Miejskiego "Nasze Kociambry".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-19

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0