Zarządzenie nr 705/2021/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 12, przeznaczonej do zbycia w ramach odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) pod tereny dróg publicznych, drogę klasy lokalnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-03

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0