Zarządzenie nr 706/2022/P

w sprawie Systemu Koordynacji Promocji i zarządzania tym systemem.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-09-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-28 16:14:07.0