Zarządzenie nr 714/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2019, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 28 czerwca 2019 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-30

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0