Zarządzenie nr 716/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców) w ramach trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-08-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-08-30

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:38.0