Zarządzenie nr 716/2021/P

w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania w związku z realizacją zadań określonych w uchwale Rady Miasta Poznania Nr XXXIII/545/VIII/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu ze zmianami.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-09

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0