Zarządzenie nr 722/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Zielony Poznań".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-09-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2023-01-01

Kategoria zarządzenia

Rolnictwo i zieleń miejska

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0