Zarządzenie nr 728/2007/P

W sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Naukowej i Zespole Sterującym powołanych przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadzorujących działalność Centrum Badania Jakości Życia

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2007-10-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2007-10-09

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-07 16:25:37.0