Zarządzenie nr 754/2019/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: "Promocja i organizacja wolontariatu".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-04

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0