Zarządzenie nr 759/2019/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 2KD-Z.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-09-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-09-05

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgledu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, wysokość odszkodowania, Kw.)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 tekst jedn.)

Osoba dokonująca wyłączenia

Monika Wesołowska-Szydłowska

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:19:23.0