Zarządzenie nr 763/2014/P

w sprawie Systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2014-12-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2014-12-15

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-15 16:14:45.0