Zarządzenie nr 765/2022/P

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-21

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0