Zarządzenie nr 775/2022/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu symbolem 3KD-L.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-25

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osób fizycznych. Należy zatem wyłączyć informacje w zakresie danych osobowych (nazwisko i imię, Kw, wysokość odszkodowania)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 )

Osoba dokonująca wyłączenia

Monika Wesołowska-Szydłowska

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0