Zarządzenie nr 778/2021/P

w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-10-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-10-11

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-16 16:16:50.0