Zarządzenie nr 778/2022/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 6/5, odpowiadającej projektowanej działce nr 6/22 z obrębu Żegrze, arkusz mapy 15.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-26

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0