Zarządzenie nr 782/2022/P

w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów z niepełnosprawnością oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-26

Kategoria zarządzenia

  • Oświata

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-04-19 16:21:05.0