Zarządzenie nr 783/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 98/2022 na realizację zadań publicznych w roku 2022 w obszarze "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-27

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0