Zarządzenie nr 792/2022/P

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw wypracowania kierunków i zasad organizacji przetargów zbiorczych na usługę dowozów dzieci i uczniów niepełnosprawnych szkół i placówek oświatowych w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-02

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0