Zarządzenie nr 797/2022/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 99/2022 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-03

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0