Zarządzenie nr 80/2001

W sprawie zakazu wykonywania dodatkowego zatrudnienia w miejskich jednostkach organizacyjnych przez pracowników Urzędu Miasta

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-07-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-08-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-29 16:13:52.0