Zarządzenie nr 802/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie koordynacji projektów kolejowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-07

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0