Zarządzenie nr 808/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. polityki senioralnej dla Miasta Poznania na lata 2022-2026.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-10

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0