Zarządzenie nr 81/2001

W sprawie sporzadzenia spisu z natury materiałów bibliotecznych znajdujacych sie w Bibliotece Urzędu miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-07-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-07-02

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:15.0