Zarządzenie nr 818/2022/P

uchylające zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność UWI INWESTYCJE Spółka Akcyjna Wołkowyska Spółka komandytowa, położonej przy ul. Wołkowyskiej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Komandoria, ark. 15, dz. nr 1/22, zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00282388/4.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-15

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0