Zarządzenie nr 822/2022/P

w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej" w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pn.: "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A "Odporność i konkurencyjność gospodarki", Inwestycja A.3.1.1. "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie", zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 27 października 2022 r.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-16

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0