Zarządzenie nr 823/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz publicznej bursy szkolnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-16

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0