Zarządzenie nr 828/2022/P

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. ks. Zdzisława Bernata, będącej własnością Miasta Poznania, przeznaczonej do zbycia w trybie nieodpłatnego przekazania na własność Skarbu Państwa - Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-18

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0