Zarządzenie nr 830/2022/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cześnikowskiej 18, wartości niematerialnej i prawnej zakupionej w ramach projektu pod nazwą "ROOF" Program Urbact III.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-11-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-11-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:15:30.0