Zarządzenie nr 85/2001

W sprawie jednolitych zasad dokumentowania działalności jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-08-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-08-27

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0