Zarządzenie nr 866/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-11-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-11-17

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-09 08:21:44.0