Zarządzenie nr 898/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 1/2022) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarach udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa i udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-11-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-11-30

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0