Zarządzenie nr 9/2000

W sprawie zmiany zarządzenia własnego w sprawie wykonania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-03-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-03-16

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:42.0