Zarządzenie nr 900/2021/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu, w rejonie ul. Żarnowieckiej, o powierzchni 5790 m, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 56, z arkusza mapy 24, obręb Golęcin (20), dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxxx.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Numery ksiąg wieczystych, cena sprzedaży

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Mateusz Marciniak

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0