Zarządzenie nr 902/2021/P

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Słowackiego 15, pani Arlecie Kaczmarek.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-19 16:17:02.0