Zarządzenie nr 915/2003/K

W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta na rok 2003.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-12-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-12-05

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-01 16:15:49.0