Zarządzenie nr 915/2021/P

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2022 na realizację zadań publicznych w obszarach: "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "turystyka i krajoznawstwo", "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2022 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-07

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Sportu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Sportu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0