Zarządzenie nr 920/2021/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogi klasy dojazdowej i drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część B w Poznaniu odpowiednio symbolami 17KD-D, 18KD-D, 25 KD-Dx, 11KD-L.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-07

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0