Zarządzenie nr 932/2021/P

w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa własności działek położnych przy ul. Rolnej w Poznaniu, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 39/1 z arkusza mapy 20, obręb Wilda oraz nr 1/7 z arkusza mapy 23, obręb Wilda, zapisanych w księdze wieczystej o numerze PO2P/00120383/6.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-09

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-19 08:20:06.0