Zarządzenie nr 933/2021/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu w rejonie ul. Serafitek, o powierzchni 2984 m, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 29, z arkusza mapy 04, obręb Rataje, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxxx

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-12-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-12-09

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

dane osobowe, nr księgi wieczystej

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Radłowska-Zelent

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0